feb 062021
 
  • Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU na celom území SR s účinnosťou od 08.02. 2021!

  • Nariadenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, v ktorom sa zakazuje od 08. 02. 2021 otvorenie predškolských a školských zariadení!

  • 06. 02. 2021 sme otestovali 387 osôb s jednou pozitivitou!

  • Materská škola a Školská jedáleň pri Materskej škole vo Veselom bude od 08. 02. 2021  z a t v o r e n á ! O zmenách budeme informovať!

 Publikoval o 19:11
feb 042021
 

Obec Veselé bude testovať v Sobotu 06. 02. 2021 od 08:00 hod. do 16:00 hod. s obedňajšou prestávkou v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. Testovať sa bude personál škôl a rodičia detí, ktoré budú prezenčne navštevovať Materskú školu a Základnú školu vo Veselom: – od 8:00 hod. do 10:00 hod. personál a rodičia detí ZŠ a od 10:00 hod. do 12:00 hod. personál a rodičia detí MŠ. V čase po 13:00 hod. občania, ktorí potrebujú testovať z povahy svojej práce, povinností… Testujeme v Kultúrnom dome Veselé.

 Publikoval o 17:41