Na stiahnutie

 

Dokumenty a tlačivá

Ikona

Podnet na vykonanie ŠSD 28.50 KB 13 downloads

...
Ikona

Ohlásenie udržiavacích prác 40.00 KB 7 downloads

...
Ikona

Ohlásenie stavebných úprav 40.50 KB 6 downloads

...
Ikona

Ohlásenie jednoduchej stavby 45.00 KB 17 downloads

...
Ikona

Ohlásenie drobnej stavby 41.50 KB 30 downloads

...
Ikona

Ohlasenie drobnej reklamnej stavby 49.00 KB 16 downloads

...
Ikona

Návrh na vydanie UR - FO+PO 56.00 KB 18 downloads

...
Ikona

Nariadenie odstránenia stavby 37.00 KB 22 downloads

...

Ostatné

  Všeobecné záväzné nariadenia

  Ikona

  VZN č. 3 2019 o dani za psa 25.71 KB 5 downloads

  ...
  Ikona

  VZN č. 2 2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 31.37 KB 6 downloads

  Príloha k VZN 2 2020 - Oznamovacia povinnosť k poplatku Príloha k VZN 2 2020 -...
  Ikona

  VZN č. 3 2019 o dani za psa 22.72 KB 36 downloads

  ...

   

   

   Publikoval o 17:33