mar 292017
 

Harmonogram vývozu kontajnerov na odpad
Jar 2017 – Veselé

 

29.03. – chodník /Chnápkoví/
– Materská škola Veselé
– pozemok /Košecký/

 

31.03. – gaštany
– transformátor – Dielce
– Ťapkové – zvonica

 

03.04. – výhon Ťapkové
– cintorín Ťapkové
– Zámojská /stred/

 

05.04. – hl.cesta – bytovka
– zastávka Veselé
– Športová ulica

Veselé 27.03.2017
Upozornenie!!!

Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí triedený odpad: sklo, papier, plasty, kov, kompozitné obaly – na tieto druhy odpadov máme vývozné kalendáre Mariusa Pedersena.

Nepatrí tam drobný stavebný odpad, ktorý máme možnosť ukladať do kontajnera na to určeného a umiestneného za cintorínom vo Veselom. Podľa zákona o dpadoch je potrebné sa ohlásiť na obecnom úrade a následne uložiť DSO do kontajnera.

Opilované konáre ukladáme na plochu za areálom SPD Veselé. Žiadame občanov o uloženie len tohto druhu odpadu /nie plasty, kovy/.

Elektroodpad a pneumatiky nepatria do kontajnerov – za tie zodpovedá občan a necháva ich pri výmene alebo ak ich má doma odváža ich do pneuservisov a elektroodpad má možnosť občan odovzdať na jar a jeseň v rámci termínu zberu elektroodpadu poriadaného obcou.

 Publikoval o 14:10

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.