aug 182017
 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na
prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12.09.2017 bez dodávky elektriny
nasledovné ulice :

V čase od 08:30 hod. do 12:30 hod.:
VESELÉ č. 440
ŤAPKOVÉ č. 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166
, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178/VE, 179, 180, 180/VE, 181, 361, 361/
VE, 371, 387, 421, 444

Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Miroslav Harnoš, Viera Žabková
vedúci správy energetických zariadení technik odstávok
Západoslovenská distribučná a.s. Západoslovenská distribučná a.s.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej
odstávky.

 Publikoval o 11:49

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.