feb 212018
 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 19.03.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.:

VESELÉ č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/ TS, 131, 131/VS, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 1 92, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 289, 289/VE, 290, 291, 292, 293, 293/O P, 294, 294/VE, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304/VE, 305, 305/VE, 307, 307/ OP, 309, 309/VE, 310, 311, 313, 313/VE, 314, 315, 316, 317, 318/D2, 319, 320, 342, 343, 345, 351 , 352, 353, 356, 358, 362, 363, 366, 367, 370, 372, 373, 374, 375, 380, 382, 386, 388, 395, 398, 399 , 401, 401/OP, 401/VE, 403, 404, 410, 420, 422, 423, 423/ZA, 425, 428, 428/VE, 441, 448, 454, 46 4, 475, 483

ŤAPKOVÉ č. 139 , 139/VE, 182, 341, 355

 Publikoval o 21:35

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.