máj 212020
 

Základná škola s materskou školou, Rakovice v súvislosti s plánovanými opatreniami a rozhodnutiami
relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva SR, Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a vydaným
dokumentom MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 5. 2020 : Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
základných škôl do konca školského roka 2019/2020, po dohode so zriaďovateľom – Obec Rakovice

určuje na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka o umiestnenie žiaka do školy

záväzný termín 25. 5. 2020 do 14:00 h.

Tlačivo na vyjadrenie zákonného zástupcu je v uvedené v prílohe. V prípade potreby si môže tlačivo zákonný zástupca prevziať v škole. Po vyplnení a podpísaní žiadame doručiť osobne vedeniu základnej školy (v pracovných dňoch od 8:00 – 12:00).

 

> > > TLAČIVO > > > Vyjadrenie zakonneho zastupcu

 Publikoval o 16:29

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.