júl 102019
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé __________________________________________________ Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č.j. 1508/2019 Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

 Publikoval o 5:58
júl 062019
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé __________________________________________________ Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č.j. 1503/2019 Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

 Publikoval o 5:56