feb 202019
 

Obec Veselé oznamuje, adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: ocuvesele@stonline.sk   Obec Veselé oznamuje, adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ocuvesele@stonline.sk  

 Publikoval o 13:40