Súbory na zverejnenie sú priebežne aktualizované

Meno Ve¾kos Typ Posledná úprava
.. Složka
1 Složka
faktury2012.htm 269171 B PDF súbor 22:53:12 25.10.2014
faktury2013.htm 349966 B PDF súbor 22:53:12 25.10.2014
faktury2014.htm 391882 B PDF súbor 16:52:39 26.02.2015
faktury2015.htm 432731 B PDF súbor 20:14:51 22.02.2016
faktury2016.htm 499287 B PDF súbor 10:03:42 30.12.2016
faktury2017.htm 503310 B PDF súbor 09:10:13 06.03.2018
faktury2018.htm 465580 B PDF súbor 21:53:49 13.02.2019
faktury2019.htm 503383 B PDF súbor 08:30:24 04.02.2020
faktury2020.htm 433256 B PDF súbor 14:29:34 02.02.2021
faktury2021.htm 458449 B PDF súbor 09:41:59 24.01.2022