Veselé - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Čo nepatrí do kanalizácie?!

Čo nepatrí do kanalizácie?!

UPOZORNENIE!

Vážený občania, dávam Vám do pozornosti leták. "Čo nepatrí do kanalizácie a čo nevhodný odpad spôsobuje?!"

Nevhodné správanie sa. Kanalizácia nie je odpadkový kôš, spôsobuje poškodenia celej kanalizačnej sústavy: čerpadiel, potrubí a tým zvýšené náklady na odstránenie závad a cenu za stočné!!!

Ďalšie upozornenie sa týka miesta zberu drevín na drvenie.

Žiadam Vás o dodržiavanie požiadaviek: neukladajte tam nábytok, paplóny, plasty, zelinu a pokosenú trávu v plastových vreciach, betóny, zeminu, dratený program z umývačiek a chladničiek, uhynuté zvieratá: sliepky, zajace, mačky... Tieto odpady majú svoje umiestnenie na zbernom mieste (miesto medzi cintorínom a SPD Veselé). Na zberných hniezdach po obci nám zostali nádoby na sklo, BRKO (kuchynský odpad), oblečenie. Žiadam, aby ste do týchto nádob dávali len čo tam patrí: obsah zaváranín patrí do kuchynského odpadu, poháre do skla a viečka do kovov alebo plastov!

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zodpovedne postavili k svojim odpadom a tým chránite životné prostredie, ale doplácate na nezodpovednosť ďalšej časti obyvateľov našej obce. Netriedenie a zvyšovanie množstva komunálneho odpadu bude spôsobovať zvyšovanie poplatku za ukladanie KO na skládku odpadu a miestneho poplatku za odpady! Zamestnanci obce nie sú povinní premiestňovať Váš odpad z toho nesprávneho miesta na to správne... stojí to čas, peniaze a námahu, ktorú by mohli využiť na iné činnosti!!!

Za pochopenie ďakujem, s pozdravom Viera Šipková, starostka obce Veselé, 0905485358

Dátum vloženia: 4. 10. 2023 8:40
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2023 11:03
Autor: Správca Webu