Číslo zmluvyZmluvné stranyNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum začatia platnostiDátum skončenia platnostiLink
01_2015Obec Veselé, Obec RakoviceDohoda o spolupráci č.2015/2/CVČZáujmové vzdelávanie ľiakov4950,007. 1. 201531. 12. 201501_2015
02_2015Obec Veselé, Obec RakoviceZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom kolkárne7€ / 1hod.02.02.201531.03.201502_2015
03_2015Obec Veselé, BAU cargo, s.r.o ŽilinaZateplenie strechy MŠ Veselé03.03.201503_2015
04_2015 Združenie obcí Veselé ČOV, INPROKON sRealizačná PD stavby B-R-V-D- dobudovanie verejnej kanalizácie,Veselé - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV151 644€10.03.201504_2015
05_2015Obec Veselé, TOPSET Solution s.r.o StuZmluva o aktualizácii dát  katastraaktualizácia a spracovanie dát k.u.jedno k.u.20.3.201505_2015
06_2015Obec Veselé,Franchisingova spol.Media Zmluva o dielo č.23-15-03-09-7Vypracovanie PHSR2124,0019.3.201506_2015
07_2015Obec Veselé,SPP a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynudodávka plynu1.12.201530.11.201707_2015
08_2015Obec Veselé,ÚPSVaR PiešťanyDohoda č.19/2015/§ 54-VZúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest8928,481.4.201530.9.201508_2015
09_2015Obec Veselé,Dôvera a.s.BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovanízasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky2. 4. 2015na dobu neurčitú09_2015
10_2015Obec Veselé,MAGNA ENERGIA a.s. PiešťanZmluva o dodávke elektrinydodávka elektrickej energie6.5.201517.7.201710_2015
11_2015Obec Veselé,PLANTEX s.r.o VeseléZmluva o spolupráciPoskytovanie čerstvého ovocia pre deti MŠ a ZŠ29.4.201530.6.201611_2015
12_2015Obec Veselé,obec RakoviceZmluva o nájme nebytových priestorov č.2015/1/2prenájom nebytových priestorov7 EUR/ 1 h11.5.201530.11.201512_2015
13_2015Obec Veselé,doc.JUDr.Štefan Kočan,PhD.Zmluva o poskytovaní právnych služiebposkytovanie právnych služieb50,00 EUR 1.6.2015na dobu neurčitú13_2015
14_2015Obec Veselé,Ultima Ratio,s.r.o.LiptovsZmluva o poskytnutí služiebverejné obstarávanie "Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému"8500,0023.6.201531.10.201514_2015
15_2015Obec Veselé,Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpoľičkepočítač,tlačiareň,č.zariad.číp.kariet23.6.201523.6.202015_2015
16_2015Obec Veselé,Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebmagio internet3.7.2015viazanosť 24 mesiacov16_2015
17_2015Obec Veselé,Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebverejná telefonná služba3.7.2015viazanosť 24 mesiacov17_2015
18_2015Obec Veselé,Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebverejná telefonná služba3.7.2015viazanosť 24 mesiacov18_2015
19_2015Obec Veselé,Ing.Rudolf Otrísal IČO: 44Zmluva o dieloodborné služby na úseku CO35,001.9.2015na dobu neurčitú19_2015
20_2015Obec Veselé,Energet,s.r.o SereďZmluva o poskytovaní odborného poradenstvaobchodné poradenstvo pri platbách za elektrinu11.9.2015na 18 mesiacov 20_2015
21_2015Obec Veselé,Peter Adámek st.Vinohrady Zmluva o dieloodborná prehliadka od.miest11.9.201521_2015
22_2015Obec Veselé, Allianz-Sl.poisťovňa a.s.poistná zmluva č.53/7300447144Poistenie proti krádeži17,361.10.201515.10.201622_2015
23_2015Obec Veselé, Allianz-Sl.poisťovňa a.s.poistná zmluva č.53/7300447148Poistenie proti krádeži10,851. 10. 201515.10.201623_2015
24_2015Západosl.distribučná a.s.Zmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.368 - MŠ9. 10. 2015na dobu neurčitú24_2015
25_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.288 - DS 9. 10. 2015na dobu neurčitú25_2015
26_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.313 - DS9. 10. 2015na dobu neurčitú26_2015
27_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.939. 10. 2015na dobu neurčitú27_2015
28_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.65 ČOV9. 10. 2015na dobu neurčitú28_2015
29_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.1069. 10. 2015na dobu neurčitú29_2015
30_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.4389. 10.2015na dobu neurčitú30_2015
31_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.4399. 10. 2015na dobu neurčitú31_2015
32_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.4469. 10. 2015na dobu neurčitú32_2015
33_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.445 spol pr.9. 10. 2015na dobu neurčitú33_2015
34_2015Obec Veselé, Západoslovenská distribučZmluva o pripojení odber.el.zariadeniaVeselé č.445 čerpadlo9. 10. 2015na dobu neurčitú34_2015
35_2015Obec Veselé,R.Munka-RadionetZmluva o usporiadaní registratúryusporiadanie registratúrnych záznamov85,00 za k21. 10. 201535_2015
36_2015Obec Veselé,Allianz-Sl.poisťovňa a.sPoistná zmluva 0800105566Úrazové poistenie ZŠ58,901.10.201515.10.201636_2015
37_2015Obec Veselé,Allianz-Sl.poisťovňa a.s.Poistná zmluva 0800105567Úrazové poistenie MŠ58,901.10.201515.10.201637_2015
38_2015Obec Veselé,Sociálna poisťovňa TrnavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencovúdaje z evidencie SHR19.11. 2015na dobu neurčitú38_2015
39_2015Obec Veselé,SPD VeseléZmluva o poskytovaní služiebZimná údržba MK83,00eur/m1.12.201530.4.201539_2015
40_2015Obec Veselé,Vlastivedné múzeum HlohoveDodatok č.3 k zmluve o výpožičkeZbierkové predmety2.12.201531.12.201640_2015
41_2015Obec Veselé,SPD VeseléKúpna zmluvaBudova č.347130 000,0014.12.201541_2015
42_2015Obec Veselé,Mesto PiešťanyDohoda o spoluprácif.prísp.pre CVČ12,00 EUR 9/201530.6.201642_2015