Číslo zmluvyZmluvné stranyNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum začatia platnostiDátum skončenia platnostiLink
01_2016Obec Veselé, Obec RakoviceDohoda o spolupráci č.2016/2/CVČZabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakov31.12.201601_2016
02_2016Združenie obcí Veselé ČOV, Veriton s.rMandátna zmluvaSpracovanie projektového návrhu a žiadosti o NFP4900,00 EU10.2.201602_2016
03_2016Obec Veselé,Západoslovenská distribučnZmluva o pripojení odberného el.zariadeniadodávka elektriny č.34712.1.201603_2016
04_2016Obec Veselé, Obec RakoviceZmluva o nájme nebyt.priestorovprenájom kolkárne7.00 EUR/h4.2.201630. 6. 201604_2016
05_2016Obec Veselé,Marius Pedersen a.s.Dodatok č.1/2015 k zmluve L-13/TDO/1995Služby v oblasti nakladania s odpadom1.1.201605_2016
06_2016Obec Veselé,SPP BratislavaZmluva o dodávke plynudodávka plynu č.34710.2.201606_2016
07_2016Obec Veselé,Šimlinger,spol.s.r.o SobotZmluva o dieloModernizácia plynovej kotolne MŠ34691,2110.2.201607_2016
08_2016Obec Veselé,ZMO,región JEPríkazná zmluvaverejné obstarávanie na poistenie majetku30.10.201508_2016
09_2016Obec Veselé, ÚPSVaR PiešťanyDohoda č.16/06/054/15Poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta1.3.201630.11.201609_2016
10_2016Obec Veselé,Environmentálny fond Bratizmluva č.11422008U02poskytnutie dotácie66843,0014.03.201610_2016
11_2016Združenie obcí Veselé ČOV,Prima banka Zmluva o bežnom účte23.3.201611_2016
12_2016Obec Veselé,PaE gastro s.r.oZmluva o poskytovaní stravovaniaobedy pre zamestnancov2,85 EUR z1.4.2016na dobu neurčitú12_2016
13_2016Obec Veselé,PLANTEX s.r.o VeseléRámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluvajablková šťava alebo jablká pre ŠJ25.5.201613_2016
14_2016Obec Veselé,PLANTEX s.r.o. VeseléZmluva o spoluprácidodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ25.5.201630.6.201714_2016
15_2016Obec Veselé,Vladimír LakatošKúpna zmluvapredaj autobusu KAROSA LC 735300,0030.5.201615_2016
16_2016Obec Veselé,Západoslovenská distribučnZmluva o budúcej zmluvezriadenie vecných bremien na zaťaženej nehnuteľnosti12.07.201616_2016
17_2016Obec Veselé,CO-PRO,spol.s.r.o.Zmluva o dieloobdorné činnosti na úseku CO35,00 EUR 1.9.2016na dobu neurčitú17_2016
18_2016Obec Veselé,Ing,Peter UrbanovskýNájomná zmluvaPrenájom KD50,0010.9.201611.9.201618_2016
19_2016Obec Veselé,Tomáš MichalčíkNájomná zmluvaPrenájom KD80,0017.9.201618.9.201619_2016
20_2016Obec Veselé, Emília UrbanovskáNájomná zmluva o prenájme KDPrenájom KD50,0024.9.201625.9.201620_2016
21_2016Obec Veselé, Miroslav OhradkaNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD150,004.10.20165.10.201621_2016
22_2016Obec Veselé,Obec RakoviceZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom kolkárne7.00 EUR/h6,10,201630,6,201722_2016
23_2016Obec Veselé,DEUS BratislavaZmluva o pripojení k inf.systémuSlužby aplikačných modulov IS DCOM12,10,2016na dobu neurčitú23_2016
24_2016Obec Veselé,Ján Ivan FilipesikNájomná zmluva Prenájom KD80,0015,10,201616,10,201624_2016
25_2016Obec Veselé,Eva VatrtováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD30,004,11,20165,11,201625_2016
26_2016Obec Veselé,Prima banka Slovensko,a.s.Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu4.11.2016na dobu neurčitú26_2016
27_2016Obec Veselé, Prima banka Slovensko, a.Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu4.11.2016na dobu neurčitú27_2016
28_2016Obec Veselé, Martina LukáčováNájomná zmluva o prenájme KDPrenájom KD50,0016.11.201620.11.201628_2016
29_2016Obec Veselé,e-dotacie s.r.o NitraZmluva o službáchSpracovanie žiadosti600,0028.11.201629_2016
30_2016Obec Veselé,SPD VeseléZmluva o poskytovaní služiebzimná údržba MK1.12.201630.4.201730_2016
31_2016Obec Veselé,Mesto PiešťanyDohoda o spolupráciFinančné prostr. pre CVČ180,00 EUR30.11.201630,6.201731_2016
32_2016Obec Veselé,TENDERTEAM s.r.o.PrešovMandátna zmluvaVerejné obstarávanie na zateplenie budovy MŠ1000,006.12.201632_2016
33_2016Obec Veselé,SR-MV SR BratislavaDodatok č.1 k zmluve o výpožičkeHnuteľný majetok štátu1541,1612.12.201633_2016
34_2016Obec Veselé,ARAVER a.s.Nové osobné motorové vozidloNové osobné motorové vozidlo1350021.11.201634_2016
36_2016Obec Veselé, Peter GlasnákKúpna zmluvaparcela 1733/2 k.u.Veselé7015.12.201636_2016