Číslo zmluvyZmluvné stranyNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum začatia platnostiDátum skončenia platnostiLink
01_2017Obec Veselé,adsupra s.r.o Nižný KlátovZmluvo o poskytovaní služiebelektronický komunikačný kanál medzi samosprávou a občanmi100 EUR/ro2.1.2017na dobu neurčitú01_2017
02_2017Obec Veselé, Obec RakoviceDohoda o spolupráci č.2017/2/CVČZabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakov4950,00 EU12.1.201731.12.201702_2017
03_2017Obecná kanalizačná s.r.o,Prima banka aZmluva o bežnom účtezriadenie účtu13.1.2017na dobu neurčitú03_2017
04_2017Obec Veselé, Štefan MarienčikNájomná zmluvaPrenájom KD40,00 EUR25.1.201726.1.201704_2017
05_2017Obec Veselé, Mária ŠurinováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD30,009.2.201710.2.201705_2017
06_2017Obec Veselé, Plantex s.r.o. Veselé 417Nájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0020.3.201721. 3.201706_2017
07_2017Obec Veselé,Marek PoturnayNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,0025.3.201726.3.201707_2017
08_2017Miroslav Ohradka,Obec VeseléNájomná zmluvaPrenájom KD150,006.4.20177.4.201708_2017
09_2017Obec Veselé,MAPA Slovakia Digital s.r.Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctúprava práv vyplývajúcich so zákona o ochrane osobných údajov7.4.201709_2017
10_2017Obec Veselé, MAPA Slovakia Digital s.rZmluva o poskytovaní služiebdigitálne mapy480,00EUR 7.4.201710_2017
11_2017Obec Veselé,Ľubica Šmátralová-ESTIM,SeNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD75,0024.4.201725.4.201711_2017
12_2017Obec Veselé,Marián HorinaNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,004.5.20175.5.201712_2017
13_2017Obec Veselé, Prog4U, s.r.o. BratislavaZmluva o poskytovaní poradenských služiebPoradenské služby6600,0017.4.201731.8.202013_2017
14_2017Obec Veselé, AY Productions & MissberrVypracovanie projektovej dokumentacieKultúrny dom Veselé - zníženie energetickej náročnosti budovy4500,0020.04.201714_2017
15_2017Obec Veselé,Marek PoturnayNájomná zmluva Prenájom KD80,0019.5.201720.5.201715_2017
16_2017Obec Veselé,Andrej KováčNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0010.6.201711.6.201716_2017
17_2017Obec Veselé,PARTNER SERVICES s.r.o PezZmluva o poskytovaní služiebVyprac.Ener.auditu pre projekt KD1824,0023.3.201731,12,201717_2017
18_2017Obec Veselé,PLANTEX,s.r.o.VeseléZmluva o spoluprácidodávka ovocia pre ŠJ16.6.2017na dobu neurčitú18_2017
19_2017Obec Veselé, Mária KovárováZmluva o prenájme KDPrenájom KD30,001.7.20172.7.201719_2017
20_2017Obec Veselé,Vincent Krško,Dubnica nad Zmluva o dielo č.04/2017Oprava ciest a krajníc6578,1031.5.201720_2017
21_2017Obec Veselé,TOPSET Solutions s.r.oZmluva o aktualizácii programovWinCITY Registratúra114,00 EUR24.7.201723.7.202221_2017
22_2017Obec Veselé,PROSPECT s.r.o N.ZámkyZmluva o dielo č.10/2017Zateplenie MŠ obec Veselé137040,0024.7.201722_2017
23_2017Obec Veselé,PROSPECT s.r.o N.ZámkyDodatok č.1 k zmluve o dielo č.10/2017Zateplenie MŠ obec Veselé100000,0024.7.201723_2017
24_2017Obec Veselé,Mária ČajanováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,005.8.20176.8.201724_2017
25_2017Obec Veselé,Peter HorinaNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,002.9.20173.9.201725_2017
26_2017Obec Veselé,Environmentálny fond BratiZmluva č.12311808U02Dotácia na Zateplenie MŠ95000,0022.8.201726_2017
27_2017Obec Veselé,MAGNA ENERGIA a.s. PiešťanZmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny31.8.20171.9.201927_2017
28_2017Obec Veselé,Zuzana DrietomskáNájomná zmluvaPrenájom KD80,009.9.201711.9.201728_2017
29_2017MŠ Veselé,Slovak Telekom a.s. BratislaDodatok k zmluveVerejná telefónna služba12.9.2017na dobu neurčitú29_2017
30_2017ZŠ Veselé,Slovak Telekom a.s. BratislaDodatok k zmluveVerejná telefónna služba12.9.2017na dobu neurčitú30_2017
31_2017Obec Veselé, Simona FilipesikováNájomná zmluvaPrenájom KD80,0011.9.201717.9.201731_2017
32_2017Obec Veselé,Miroslav Ohrádka SkalitéNájomná zmluva o prenájme KDPrenájom KD150,006.10.20177.10.201732_2017
33_2017Obec Veselé,Lombard s.r.o. PiešťanyZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom časti strechy budovy 439180,00 EUR15.10.201715.10.203733_2017
34_2017Obec Veselé,Dominika Mľkva Nájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0017.10.201722.10.201734_2017
35_2017Obec Veselé,Obec RakoviceZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom telocvične7,00 EUR/h25.10.201730.6.201835_2017
36_2017Obec Veselé,Obec TrebaticeZmluva o spracúvaní osobných údajovspracúvanie osobných údajov SUS25.10.2017na dobu neurčitú36_2017
37_2017Obec Veselé,SPP a.s. BratislavaZmluva o dodávke plynudodávka plynu31.10.201730.11.201937_2017
38_2017Obec Veselé,SPP a.s. BratislavaDodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu14.11.201730.11.201938_2017
39_2017Obec Veselé,Katarína ČekanováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0022.11.201726.11.201739_2017
40_2017Združenie obcí ČOV,Obecná kanalizačná Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníkaB-R-V-D-Dobudovanie verej.kanalizácie rekonštrukcia ČOV 27.11.201740_2017
41_2017Obec Veselé,SPD VeseléZmluva o poskytovaní služiebOdhŕňanie snehu1.12,.201730.4.201841_2017
42_2017Obec Veselé,SPP a.s.BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu31.10.201730,11,201942_2017
43_2017Obec Veselé,PROMT AUDIT s.r.o TrnavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky1300,00 EU30.11.2017na dobu neurčitú43_2017
44_2017Obec Veselé,Denisa KošutováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,0017.12.201718.12.201744_2017
45_2017Obec Veselé,Katarína KrivošíkováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD110,004.1.20185.1.201845_2017
46_2017Obec Veselé,Mária RičovskáNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD30,0028.12.201719.12.201746_2017
47_2017Obec Veselé,KOS s.r.o KostolnéDodatok č.7 k zmluve č.1020162006Nakladanie s komunálnym odpadom1.1.201847_2017
48_2017Obec Veselé,PaE gastro s.r.o V.KostoľaDodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovania ucena hlavného jedla3,20 EUR1.1.201848_2017