Číslo zmluvyZmluvné stranyNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum začatia platnostiDátum skončenia platnostiLink
01_2019Obec Veselé, Kovár Bohumil01_2019prenájom kultúrneho domu5025.02.201927.02.201901_2019
02_2019Obec Veselé, Poľovnícke združenie Doli02_2019prenáom majetku05.03.201020.01.201902_2019
03_2019Obec Veselé, Poľovnícke združenie Doli03_2019predaj nehnuteľnosti22401.02.201903_2019
04_2019Obec Veselé, Ľubomír JankechNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0023. 2. 201924. 2. 201904_2019
05_2019Obec Veselé,Pavol KovárNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,001.3.20192.3.201905_2019
06_2019Obec Veselé,Mária HercegováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD40,00 EUR9.3.201910.3.201906_2019
07_2019Obec Veselé,Denisa KošutováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,0017.3.201918.3.201907_2019
08_2019Obec Veselé,Vincent Krško V.K.Dubnica Zmluva o dielo č.02/2019Oprava ciest na Ťapkovom3912,4818.3.201908_2019
09_2019Obec Veselé,Obec RakoviceDohoda o spolupráci č.2019/2/CVČZáujmové vzdelávanie žiakov6120,00 ro19.3.201931.12.201909_2019
10_2019Obec Veselé, Ján DrietomskýNájomná zmluva o prenájme KDPrenájom KD30,0017.4.201918.4.201910_2019
11_2019Obec Veselé, Ján DrietomskýNájomná zmluva o prenájme KDPrenájom KD80,0025.5.201926.5.201911_2019
12_2019Obec Veselé, Plantex s.r.o.VeseléZmluva o spolupráciDodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ27.5.2019šk.rok 2019/202012_2019
13_2019Obec Veselé, Company MI s,r.o.BratislaZmluva o zriadení vecného bremenavecné bremeno parc.41/3, 41/1029,5,2019na dobu neurčitú13_2019
14_2019Obec Veselé, Company MI s.r.o.BratislaZmluva o zriadení vecného bremenavecné bremeno parc.41/2829.5.2019na dobu neurčitú14_2019
15_2019Obec Veselé, Peter BučkaNájomná zmluva o prenájme KDPrenájom KD80,0022.6.201923.6.201915_2019
16_2019Obec Veselé, ÚPSVaR PiešťanyDohoda č.19/06/050/7Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti232,71 EUR1.7.201930.6.202016_2019
17_2019Obec Veselé, Dominika HorinováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0029.6.201930.6.201917_2019
18_2019Obec Veselé,Smart Builders s.r.o BratiRámcová zmluva o poskytovaní služiebSlužby k zatepleniu budovy OcU3,6,2019na dobu neurčitú18_2019
19_2019Obec Veselé,Smatr Builders s.r.o BratiRámcová zmluva o posyktovaní služieb k výzve CIZSpracovanie podkladov k výzve3.6.2019na dobu neurčitú19_2019
20_2019Company MI s.r.o Bratislava,Obec VeselDodatok č.1k zmluve o zriadení vecného bremenaparc. č. 41/17, 41/103.7.201920_2019
21_2019Obec Veselé,Company MI s.r.o. BratislaDodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremenaparc.č.41/3, 41/10 3.7.201921_2019
22_2019Obec Veselé,CO-PRO,spol.s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o dieloslužby CO45,00 EUR 1.7.201922_2019
23_2019INGSTAV SK s.r.o., Obec VeseléZmluva o dieloZvyšovanie eneget.účinnosti - OU Veselé99700,00 E1.7.201923_2019
24_2019Obec Veselé, Viera KováčováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD30,0018.7.201919.7.201924_2019
25_2019Obec Veselé, Miroslav Ohrádka,Skalité Nájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD150,0025.7.201926.7.201925_2019
26_2019Obec Veselé, Smart Builders s.r.o BratRámcová zmluva o poskytovaní služieb ku výstavbeSpracovanie podkladov k výzve na výstavbu kanalizácie a rekonštrukciu ČOV v obci Veselé8.7.201926_2019
27_2019Obec Veselé, Ľubomír DuračkaNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,003.8.20194.8.201927_2019
28_2019Brelka, s.r.o.Prievidza, Obec VeseléZmluva o dielo č.002/2019stavebný dozor 3280,00 EU01.07.201928_2019
29_2019Obec Veselé, Magdaléna VeselovskáNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0010.8.201911.8.201929_2019
30_2019Obec Veselé, RNDr.Anna DuračkováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,0017.8.201918.8.201930_2019
31_2019Obec Veselé, INGSTAV SK s.r.o.BratislaDodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.7.2019práce v zmysle b.2 ods.2.3 Zmluvy o dielo126 640,0016. 08. 201931_2019
32_2019Magna Energia a.s.Piešťany,Obec VeseléZmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny21.8.201931.8.202132_2019
33_2019Obec Rakovice, Obec VeseléZmluva o nájme o nebytových priestorov č.2019/2prenájom telocvične7,00 EUR/h03.09.201930.06.202033_2019
34_2019Obec Veselé, Eva HorinováNájomná zmluva o prenájme KDPrenájom KD80,007.9.20198.9.201934_2019
35_2019Obec Veselé, Ján Ivan FilipesikNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,0015.9.201916.9.201935_2019
36_2019Obec Veselé, Mária VerešováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,0021.9.201922.9.201936_2019
37_2019Obec Veselé, CO-PRO,spol.s.r.oDodatok č.1 k zmluve o dieloNové znenie čl.V. odst.145 EUR mes1.7.201937_2019
38_2019INGSTAV SK s.r.o.,Obec VeseléZmluva o dieloVybud.bezbarier.vstupu do bud.OcU Veselé17400,00 E9.9.201938_2019
39_2019Obec Veselé,Eva HorinováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,005.10.20196.10.201939_2019
40_2019Obec Veselé, Smart Builders s.r.oRámcová zmluva o poskytovaní služieb na vybudovaSpracovanie podkladov na vybudovanie zberného dvora25,9,201940_2019
41_2019Obec Veselé, INGSTAV SK s.r.o.BratislaDodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 1.7.2019cena diela sa navyšuje22780,40 E23.8.201941_2019
42_2019Obec Veselé, Smart Builders s.r.o.BratRámcová zmluva o poskytovaní služieb na zníženieKompletné sprac.podkladaov k zníženiu energet.náročnosti budovy KD23.9.201942_2019
43_2019EPIC Partner a.s. Komárno, Obec VeseléZmluva o dieloŽiadosť o dotáciu z Env.fondu650,0025.10.201943_2019
44_2019Obec Veselé, SPP a.s.BratislavaDodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu28.11.201930.11.202144_2019
45_2019Obec Veselé, INGSTAV SK s.r.o.BratislaDodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 01.10.2019navýšenie prác KD49556,40 E9.12.201945_2019
46_2019Mesto Piešťany, Obec VeseléDohoda o spolupráci vzdelávanie CVČ AHOJ32.00 EUR/21.11.201930.6.202046_2019
47_2019KOS s.r.o Kostolné,Obec VeseléDodatok č.9 k zmluve č.1020162006uloženie odpadu25,00 EUR/1.1.202047_2019
48_2019Obec Veselé, ECOTEN s.r.o. KošiceZmluva o dieloProjekt CIZS Veselé24000,00 E19.12.201948_2019
49_2019Vlastivedné múzeum Hlohovec, Obec VeseZmluva o výpožičkeZbierkové predmety1.1.202031.12.202049_2019
50_2019Obec Veselé, Veselebyvanie s.r.o PiešťZmluva o zriadení vecných bremien v prospech treparc.1733/1, 1779 k.u. Veselé18,12,2019na dobu neurčitú50_2019