Číslo zmluvyZmluvné stranyNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum začatia platnostiDátum skončenia platnostiLink
01_2020Obec Veselé, INGSTAV s.r.o BratislavaDodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 01.10.2019navýšenie prác KD59026,40 E07.01.202001_2020
02_2020Obec Veselé, IQ ideas,s.r.o NitraZmluva č.ZM-04/2020poradenstvo ochrana osobných údajov550,00 EUR17.01.202031.1. 202302_2020
03_2020Obec Veselé, SPD VeseléZmluva o poskytovaní služiebzimná údržba MK01.01.202030.04.202003_2020
04_2020Obec Veselé, Obec RakoviceDohoda o spolupráci č.2020/1/CVČvzdelávanie žiakov v CVČ6120,00 ro1.1.202031.12.202004_2020
05_2020Obec Veselé,PROGRANT, s.r.o.BratislavaZmluva o poskytovaní služiebext.manažment k projektu WIFI pre Teba990,00 EUR28.1.202028.1.202105_2020
06_2020Obec Veselé, Erika VráblováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD110,0015. 2. 202016. 2. 202006_2020
07_2020Obec Veselé, Miroslav DorčiakZmluva o zriadení vecných bremien v prospech treTA-Obytný súbor 8 RD12.2.2020na dobu neurčiú07_2020
08_2020Obec Veselé, Smart Builders s.r.o.BratZmluva o dielo Podchytávanie KD24900,00 E24.2.202008_2020
09_2020Obec Veselé, Katarína ChnápkováNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,0029.2.20201.3.202009_2020
10_2020Obec Veselé, Matúš BeníkNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD80,00 EUR7.3.20208.3.202010_2020
11_2020Obec Veselé, INGSTAV s.r.o. BratislavaZmluva o dieloPrístavba pódia KD59928,0028.02.202031.05.202011_2020
12_2020Obec Veselé, NITRANET,s.r.o NitraZmluva o dodaní tovarov Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Veselé15000,0020.2.202012_2020
13_2020Obec Veselé, STAVEBKO s.r.o. Dubovany Mandátna zmluvaInžinierská činnosť280,00EUR6.3.202030. 6.202013_2020
14_2020Obec Veselé, IQ ideas,s.r.o NitraZmluva č.ZM-23/2020Služby kybernetickej bezpečnosti85,00 EUR 30.4.202031.5.202314_2020
15_2020Obec Veselé, TOPSET Solution s.r.o. StZmluva o poskytnutí IR ÚPVS RegistratúraIR ÚPVS Registratúra588,00 roč24.4.202031.12.202515_2020
16_2020Obec Veselé, TOPSET Solution,s.r.o StuZmluva o aktualizácii programovWinCITY Evidencia obyvateľov78,00 EUR 26.5.202026.5.202416_2020
17/2020Obec Veselé, Regionálne centrum SlobodZmluva o odchyte zvieratumiestnenie túlavých psov v útulku50,00 EUR4.6.2020na dobu neurčitú17/2020
18_2020Obec Veselé, SR Ministerstvo dopravy aZmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na ÚPD15120,00 E14.07.202018_2020
19_2020Obec Veselé, Pavol TalajkaNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD30,0018.7.202019.7.202019_2020
2020010665Obec Veselé, Zdenko BokorNájomná zmluva na užívanie hrobového miestaPrenájom hrob.miesta18.12.2020na dobu neurčitú2020010665
20_2020Obec Veselé,Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve -balík služiebVerejná telefónna služba30,7,202030,7,202220_2020
21_2020Obec Veselé,Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebVerejná telefónna služba4.9.20204.9.202221_2020
22_2020Obec Veselé,Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verehných služiebVerejná telefonná služba4.9.20204.9.202222_2020
23_2020Obec Veselé, Mgr.Roman BriškaNájomná zmluva o prenájme priestorov KDPrenájom KD50,00 EUR12.9.202013.9.202023_2020
24_2020Obec Veselé, SPP a.s.BratislavaDodatok č.003 k zmluve o dodávke plynuzdravotné stredisko1.9.202030.11.202124_2020
25_2020Obec Veselé, Ing.Vilma FranekováZmluva o dieloodborný posudok1200,00 EU6.10.202025_2020
26_2020Obec Veselé, ÚPSVaR PiešťanyDohoda č.20/06/010/28aktivačná činnosť8.10.202031.12.202226_2020
27_2020Obec Veselé, Bokor Zdenko a Bokorová ZKúpna zmluvaparc.231 k.u.Veselé378,00 EUR14.10.202027_2020
28_2020Obec Veselé, ALVEST MONT SK s.r.o.Zmluva o dodaní služieb VO na služby a realizáciu ČOV990,00 EUR26.9.202028_2020
29_2020Obec Veselé,Ministerstvo financií SR BZmluva o návratnej finančnej výpomociNávratná finančná výpomoc20000,0013.11.2020202729_2020
30_2020Obec Veselé,INGSTAV SK s.r.oDodatok č.1 k znluve o dieloPrístavba87 967,56 26.10.202030_2020
31_2020Obec Veselé,TK SERVICES s.r.o B.BystriMandátna zmluvaVO Kanalizácia a ČOV1960,00 EU7.12.202031_2020
32/2020Obec Veselé,SR-Štatistický úrad SR BraZmluva o výpožičketablet a SIM karta2.12.202015.4.202132/2020
33_2020Obec Veselé, FidelityTrade,s.r.o.TrnavZmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynodber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu250,00 EUR7.12.2020na dobu neurčitú33_2020