Číslo zmluvyZmluvné stranyNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum začatia platnostiDátum skončenia platnostiLink
1-2021Obec Veselé,Vlastivedné múzeum HlohoveZmluva o výpožičkepredmety v rodnom dome Š.Moysesa1.1.202131.12.20211-2021
10-2021Obec Veselé,REPROGAS,s.r.o Moravské LiZmluva o dielokanalizačná prípojka pre ZŠ Veselé5180,64 EU8.3.202110-2021
11-2021Obec Veselé,EKOCHARITA O.Z.KežmarokDodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu odpadu Zber použitých textílií20,00 EUR/10.3.202111-2021
12-2021Obec Veselé, SR-ŠU SR BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o výpožičkezmena obsanu čl.II ods.717.3.202112-2021
13-2021Obec Veselé, Obec RakoviceDodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb MOM zodmena pre admin.pracovníka22.3.202113-2021
14-2021Obec Veselé, adsupra s.r.o. Nižný KlátDodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služiebrozšírenie poskytovaných služieb20 EUR mes26.4.2021na dobu neurčitú14-2021
15-2021Obec Veselé, Erika ČeligováKúpna zmluva o prevode hnuteľnej vecizariadenie do KD1980,0031.4.202115-2021
16-2021Združenie obcí Veselé ČOV, E-VO,s.r.o.Zmluva o spolupráciVyprac.žiadosti o NFP10.5.202116-2021
17-2021Obec Veselé, Obec RakoviceZmluva o nájme nebytových priestorov 2021/1 prenájom telocvične7.00 EUR/h31.5.202131.12.202117-2021
18-2021Obec Veselé, Daniel HolickýNájomná zmluva KDprenájom KD40,00 EUR25.6.202125.6.202118-2021
19-2021Obec Veselé, Veronika ŠurinováNájomná zmluva KDprenájom KD80,003.7.20214.7.202119-2021
2-2021Obec Veselé,Obec RakoviceZmluva o poskytovaní služieb MOMzmluvy so zdravot.personálom21.1.202125.1.20212-2021
20-2021Obec Veselé, Patrik BublišNájomná zmluva o prenájme KDprenájom KD30,007.7.20218.7.202120-2021
21-2021Obec Veselé, Magdaléna ChovancováNájomná zmluva KDprenájom KD30,0014.7.202115.7.202121-2021
22-2021Obec Veselé, Milan Sciranka BratislavaZámenná zmluvaparc.41/29,41/31,41/2813.7.202122-2021
23-2021Obec Veselé,NITRANET s.r.o NitraDohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarovDodanie bezdrôtových prístupových bodov20.2.20205.4.202123-2021
24-2021Obec Veselé,Karina TalajkovaáNájomná zmluva KDprenájom KD110,0020.8.202121.8.202124-2021
25-2021Obec Veselé,Natália VaškováNájomná zmluva KDprenájom KD4.9.20215.9.202125-2021
26-2021Obec Veselé, Radovan HorinaNájomná zmluva KDprenájom KD18.9.202119.9.202126-2021
27-2021Obec Veselé, Jozef SpišákNájomná zmluva KDprenájom KD30,0023.9.202124.9.202127-2021
28-2021Združenie obcí ČOV Veselé,obce V-R-B-DDodatok č.1 k zmluve o zriadení združenia obcí Čspôsob úhady faktúr29.9.2021na dobu neurčitú28-2021
29-2021Obec Veselé,Ing.Stanislav Svítekprenájom KD30,007.10.20218.10.202129-2021
3-2021Obec Veselé,AKS group,s.r.o ŽilinaZmluva 15210007vývoz a likvidácia infekčného odpadu18.1.2021na dobu neurčitú3-2021
30-2021Obec Veselé,Andrea KovárováNájomná zmluva KDprenájom KD80,009.10.202110.10.202130-2021
31-2021Obec Veselé, NITRANETs.r.o NitraDohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarovDodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Veselé1.10.202131-2021
4-2021Obec Veselé,SR- MV SR BratislavaZmluva o výpožičke hnuteľného majetkuHnuteľný majetok štátu1541,16 EU26.1.202126.1.20264-2021
5-2021Obec Veselé,C4A-Consulting4Academy,s.rZmluva o spolupráci a poradenstvevypracovanie žiadosti o NFP19.1.20215-2021
6-2021Obec Veselé, Obec RakoviceZmluva o poskytovaní služieb MOMzmluvy so zdravot.personálom06.02.202106.02.20216-2021
7-2021Obec Veselé, Obec RakoviceZmluva o poskytovaní služieb MOMposkytovanie služieb MOM12.2.202131.12.20217-2021
8-2021Obec Veselé,CEVEO,s.r.o.LipovníkMandátna zmluva 1verej.obstarávanie na dodávateľa plynu2.3.20218-2021
9-2021Obec Veselé,CEVEO, s.r.o.LipovníkMandátna zmluvaVerejné obstarávanie na dodávateľa el.energie2.3,20219-2021