Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupite¾stva sú priebežne aktualizované

Meno Ve¾kos Typ Posledná úprava
.. Složka
uznesenia_OZ_15_12_2011.rtf 60490 B súbor 09:42:03 29.11.2018
uznesenia_OZ_24_11_2011.rtf 40837 B súbor 09:42:03 29.11.2018
uznesenia_OZ_27_10_2011.rtf 49669 B súbor 09:42:04 29.11.2018
uznesenie_OZ_29_09_2011.rtf 37049 B súbor 09:42:04 29.11.2018
zapisnica_10_02_2011.rtf 7980 B súbor 09:42:04 29.11.2018
zapisnica_15_12_2011.rtf 54274 B súbor 09:42:05 29.11.2018
zapisnica_17_03_2011.rtf 13466 B súbor 09:42:05 29.11.2018
zapisnica_24_11_2011.rtf 44771 B súbor 09:42:05 29.11.2018
zapisnica_26_05_2011.rtf 10235 B súbor 09:42:05 29.11.2018
zapisnica_27_10_2011.rtf 46766 B súbor 09:42:06 29.11.2018
zapisnica_28_04_2011.rtf 21365 B súbor 09:42:06 29.11.2018
zapisnica_28_07_2011.rtf 7791 B súbor 09:42:06 29.11.2018
zapisnica_29_09_2011.rtf 53892 B súbor 09:42:06 29.11.2018
zapisnica_30_06_2011.rtf 10854 B súbor 09:42:07 29.11.2018