Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupite¾stva sú priebežne aktualizované

Meno Ve¾kos Typ Posledná úprava
.. Složka
uznesenia_OZ_02_08_2012.rtf 46123 B súbor 09:41:57 29.11.2018
uznesenia_OZ_13_12_2012.doc 31232 B súbor 09:41:57 29.11.2018
uznesenia_OZ_15_10_2012.rtf 47109 B súbor 09:41:57 29.11.2018
uznesenia_OZ_26_4_2012.rtf 63353 B súbor 09:41:58 29.11.2018
uznesenia_OZ_28_06_2012.rtf 47331 B súbor 09:41:58 29.11.2018
uznesenia_OZ_29_02_2012.rtf 38440 B súbor 09:41:58 29.11.2018
uznesenia_OZ_31_05_2012.rtf 40292 B súbor 09:41:59 29.11.2018
uznesenie_OZ_09_08_2012.rtf 35823 B súbor 09:41:59 29.11.2018
uznesenie_OZ_29_11_2012.rtf 65800 B súbor 09:41:59 29.11.2018
zapisnica_02_08_2012.rtf 67042 B súbor 09:42:00 29.11.2018
zapisnica_09_08_2012.rtf 36954 B súbor 09:42:00 29.11.2018
zapisnica_13_12_2012.doc 32768 B súbor 09:42:00 29.11.2018
zapisnica_15_10_2012.rtf 46751 B súbor 09:42:00 29.11.2018
zapisnica_26_04_2012.rtf 103627 B súbor 09:42:01 29.11.2018
zapisnica_28_06_2012.rtf 46637 B súbor 09:42:01 29.11.2018
zapisnica_29_11_2012.rtf 69219 B súbor 09:42:02 29.11.2018
zapisnica_29_2_2012.rtf 59569 B súbor 09:42:02 29.11.2018
zapisnica_31_05_2012.rtf 45274 B súbor 09:42:02 29.11.2018