Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupite¾stva sú priebežne aktualizované

Meno Ve¾kos Typ Posledná úprava
.. Složka
zapisnica_05_12_2013.docx 14485 B súbor 09:41:54 29.11.2018
zapisnica_11_04_2013.docx 25084 B súbor 09:41:54 29.11.2018
zapisnica_25_07_2013.docx 15192 B súbor 09:41:54 29.11.2018
zapisnica_26_06_2013.docx 17706 B súbor 09:41:54 29.11.2018
zapisnica_28_02_2013.docx 17081 B súbor 09:41:55 29.11.2018
zapisnica_29_04_2013.docx 16424 B súbor 09:41:55 29.11.2018
zapisnica_29_05_2013.docx 19213 B súbor 09:41:55 29.11.2018
zapisnica_30_09_2013.docx 15883 B súbor 09:41:55 29.11.2018
zapisnica_31_01_2013.doc 68096 B súbor 09:41:56 29.11.2018
zapisnica_31_10_2013.docx 16744 B súbor 09:41:56 29.11.2018