Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupite¾stva sú priebežne aktualizované

Meno Ve¾kos Typ Posledná úprava
.. Složka
zapisnica_03_11_2015.docx 27286 B súbor 09:41:48 29.11.2018
zapisnica_05_03_2015.docx 24096 B súbor 09:41:48 29.11.2018
zapisnica_15_07_2015.docx 17590 B súbor 09:41:49 29.11.2018
zapisnica_16_09_2015.docx 21647 B súbor 09:41:49 29.11.2018
zapisnica_16_12_2015.docx 22746 B súbor 09:41:49 29.11.2018
zapisnica_23_04_2015.docx 21503 B súbor 09:41:49 29.11.2018
zapisnica_24_06_2015.docx 24039 B súbor 09:41:50 29.11.2018
zapisnica_29_07_2015.docx 19616 B súbor 09:41:50 29.11.2018
zapisnica_30_09_2015.docx 22547 B súbor 09:41:50 29.11.2018