Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupite¾stva sú priebežne aktualizované

Meno Ve¾kos Typ Posledná úprava
.. Složka
zapisnica_09_11_2016.docx 20239 B súbor 09:41:46 29.11.2018
zapisnica_10_10_2016.docx 16945 B súbor 09:41:46 29.11.2018
zapisnica_11_04_2016.docx 21238 B súbor 09:41:46 29.11.2018
zapisnica_14_12_2016.docx 26680 B súbor 09:41:46 29.11.2018
zapisnica_16_06_2016.docx 19311 B súbor 09:41:47 29.11.2018
zapisnica_24_02_2016.docx 25850 B súbor 09:41:47 29.11.2018
zapisnica_28_09_2016.docx 21010 B súbor 09:41:47 29.11.2018
zapisnica_30_06_2016.docx 25400 B súbor 09:41:47 29.11.2018