Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupite¾stva sú priebežne aktualizované

Meno Ve¾kos Typ Posledná úprava
.. Složka
OZ 10. 10. 2018.docx 25902 B súbor 09:41:42 29.11.2018
OZ 10. 12. 2018.docx 20641 B súbor 21:46:30 02.01.2019
OZ 11. 4. 2018.docx 33018 B súbor 09:41:42 29.11.2018
OZ 28. 2. 2018.docx 22593 B súbor 09:41:42 29.11.2018
OZ 28. 6. 2018.docx 23179 B súbor 09:41:43 29.11.2018
OZ 5. 11. 2018.docx 21497 B súbor 11:28:24 11.12.2018
OZ 7. 2. 2018.docx 18982 B súbor 09:41:43 29.11.2018
OZ 8. 8. 2018.docx 19504 B súbor 09:41:43 29.11.2018
zapisnica z ust. zasadnutia OZ 28. 11. 2018.doc 86016 B súbor 21:31:12 05.12.2018