Menu
Obec Veselé
ObecVeselé

Vitajte na stránke obce Veselé

rozšírené vyhľadávanie

VZN obce Veselé

2023

VZN č. 8 2023 o zrušení VZN č. 6 2019

VZN č. 8 2023 o zrušení VZN č. 6 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,78 kB
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 7 2023 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 7 2023 o niektorých podmienkach držania psov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 74,53 kB
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 6 2023 o dani za psa

VZN č. 6 2023 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,61 kB
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 5 2023 o dani z nehnuteľností

VZN č. 5 2023 o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,11 kB
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 4 2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4 2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,9 kB
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 3 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 3 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,91 kB
Vložené: 14. 12. 2023

NÁVRH VZN č. 5 2023 o dani z nehnuteľností

NÁVRH VZN č. 5 2023 o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,03 kB
Vložené: 27. 11. 2023

NÁVRH VZN č. 4 2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH VZN č. 4 2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,81 kB
Vložené: 24. 11. 2023

NÁVRH VZN č. 8 2023 o zrušení VZN č. 6 2019

Návrh VZN č. 8 2023 o zrušení VZN č. 6 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,59 kB
Vložené: 23. 11. 2023

NÁVRH VZN č. 6 2023 o dani za psa

NÁVRH VZN č. 6 2023 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,38 kB
Vložené: 21. 11. 2023

NÁVRH VZN č. 3 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

NÁVRH VZN č. 3 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,64 kB
Vložené: 21. 11. 2023

NÁVRH VZN č. 7. 2023 o niektorých podmienkach držania psov

Návrh VZN č. 7 2023 o niektorých podmienkach držania psov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 73,6 kB
Vložené: 20. 11. 2023

VZN obce Veselé 2 2023, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska vo Veselom

VZN obce Veselé 2 2023, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska vo Veselom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 139 kB
Vložené: 9. 10. 2023

VZN č. 1 2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN č. 1 2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,17 kB
Vložené: 15. 6. 2023

VZN č. 1 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veselé

VZN č. 1 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veselé.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 43,46 kB
Vložené: 27. 4. 2023

2022

VZN č. 6 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN č. 6 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zá.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,53 kB
Vložené: 15. 12. 2022

VZN č. 5 2022 o dani z nehnuteľností

VZN č. 5 2022 o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,64 kB
Vložené: 15. 12. 2022

VZN č. 4 2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4 2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,57 kB
Vložené: 15. 12. 2022

VZN č. 3 2022 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 3 2022 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,49 kB
Vložené: 15. 12. 2022

VZN č. 2 o dani za psa

VZN č. 2 2022 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,34 kB
Vložené: 15. 12. 2022

VZN č.1 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN obce Veselé č. 1-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zá.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,03 kB
Vložené: 26. 8. 2022

2021

VZN č. 4 2021 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 4 2021 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,87 kB
Vložené: 26. 3. 2022

VZN č. 5 2021o dani z nehnuteľností

VZN č. 5 2021o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,89 kB
Vložené: 26. 3. 2022

VZN č. 6 2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6 2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,48 kB
Vložené: 26. 3. 2022

VZN č. 7 2021 o dani za psa

VZN č. 7 2021 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,98 kB
Vložené: 26. 3. 2022

VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Veselé č.2/2021 - 27. júla 2021

VZN_2_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,47 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN výške mesačného príspevku - 13. augusta 2021

VZN č. 2 2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a určení ... - kópia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,92 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN obce Veselé č. 1 2021 o určení pravidiel času predaja- 19. augusta 2021

VZN obce Veselé č. 1 2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veselé.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,9 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN obce č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce - 26. augusta 2021

VZN obce Veselé č. 2 2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Veselé.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,04 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN obce Veselé č.3 o výške mesačného príspevku -31. augusta 2021

VZN obce Veselé č. 3 2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zá.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,42 kB
Vložené: 13. 11. 2021

2020

VZN č.1 2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska - 14. októbra 2020

VZN obce Veselé 1 2020 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska vo Veselom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 130,5 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 2 2020 o poplatku za odpady - 15. decembra 2020

VZN č. 2 2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,37 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 3 2019 o dani za psa - 15. decembra 2020

VZN č. 3 2020 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,71 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 4 2019 o dani za užívanie verejného priestranstva - 15. decembra 2020

VZN č. 4 2020 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,7 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 5 2020 o dani z nehnuteľností - 15. decembra 2020

VZN č. 5 2020 o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,56 kB
Vložené: 13. 11. 2021

2019

VZN č. 1 2019 o dani z nehnuteľností- 1. decembra 2019

VZN č. 1 2019 o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,53 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 2 2019 o poplatku za odpady - 1. decembra 2019

VZN č. 2 2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,52 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 3 2019 o dani za psa - 1. decembra 2019

VZN č. 3 2019 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,72 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 4 2019 o dani za užívanie verejného priestranstva - 1. decembra 2019

VZN č. 4 2019 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,22 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 5 2019 o výške mesačného príspevku - 1. decembra 2019

VZN č. 5 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhr.výdavkov škôl a šk. zariadení, o posk.dotácie na podp. vých. k stravov. náv. dieťaťa a určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnen.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,12 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 6 2019 o určení výšky dotácie - 1. decembra 2019

VZN č. 6 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,05 kB
Vložené: 13. 11. 2021

2018

VZN č. 1 2018 o dani z nehnuteľností - 12. novembra 2018

VZN č. 1 2018 o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,46 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 2 2018 o poplatku za odpady - 12. novembra 2018

VZN č. 2 2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,38 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 3 2018 o dani za psa - 12. novembra 2018

VZN č. 3 2018 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,7 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 4 2018 o dani za užívanie verejného priestranstva - 12. novembra 2018

VZN č. 4 2018 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,85 kB
Vložené: 13. 11. 2021

2017

VZN č. 1 2017 o dani z nehnuteľností - 21. novembra 2017

VZN č. 1 2017 o dani z nehnuteľností.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,64 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 2 2017 o poplatku za odpady - 21. novembra 2017

VZN č. 2 2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,53 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 3 2017 o dani za psa - 21. novembra 2017

VZN č. 3 2017 o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,83 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 4 2017 o dani za užívanie verejného priestranstva - 21. novembra 2017

VZN č. 4 2017 o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,91 kB
Vložené: 13. 11. 2021

VZN č. 5 2017 o určení výšky dotácie - 17. decembra 2017

VZN č. 5 2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,72 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
3
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
oblačno 32 °C 19 °C
utorok 16. 7. takmer jasno 30/21 °C
streda 17. 7. slabý dážď 33/19 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 32/17 °C

Združenia

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na