mar 172016
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé __________________________________________________ Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č.j. 1107/2016 Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

 Publikoval o 11:19
mar 042016
 

09.03.2016 gaštanová alej Jednota Veselé studňa (Valíčkoví) 10.03.2016 ulička (Chnápkoví) Materská škôlka pozemok (Košecký) 11.03.2016 ulička (Dielce) transformátor (Dielce) zvonica (Ťapkové) 14.03.2016 výhon (Ťapkové) cintorín (Ťapkové) Zámojská-stred 15.03.2016 hl.cesta-bytovka zastávka (Veselé) Plantex 16.03.2016 ulica na športový areál skládka skládka

 Publikoval o 16:22
feb 232016
 

Vážení občania, Obecný úrad VESELÉ v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v utorok 1.3.2016 od 16,00 hod. V čase od 15,00 do 16,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné […]

 Publikoval o 22:36
feb 232016
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé __________________________________________________ Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č.j. 856/2016 Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

 Publikoval o 22:32