feb 202019
 

Obec Veselé oznamuje, adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: ocuvesele@stonline.sk   Obec Veselé oznamuje, adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ocuvesele@stonline.sk  

 Publikoval o 13:40
feb 062019
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území […]

 Publikoval o 18:07
jan 172019
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé __________________________________________________ Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č. j. OcU-21/2019 Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany […]

 Publikoval o 22:06
jan 022019
 
Pozvánka na 10. Ples Športovcov

Obecný športový klub 92208 VESELÉ usporiada dňa 16.2. 2019. o 20.00 hod. v budove KD Veselé   10. PLES ŠPORTOVCOV   Do tanca hrá skupina BARONI, bohatá tombola, v cene vstupenky dve večere, pagáčiky, káva a 0,5 l vína. Predpredaj vstupeniek zabezpečuje p. Miloš Mĺkvy č. d. 317, č. t. 0905 976813, cena vstupenky 25,- […]

 Publikoval o 21:35