máj 212020
 

Základná škola s materskou školou, Rakovice v súvislosti s plánovanými opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a vydaným dokumentom MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 5. 2020 : Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020, po dohode so zriaďovateľom […]

 Publikoval o 16:29