admin

mar 022021
 

Vážení občania, napriek výsledku infikovanosti okresu Piešťany 0,64 % je náš okres v čiernej farbe COVID automatu, to znamená, že v sobotu 06. 03. 2021 testujeme antigénovými testami v Kultúrnom dome Veselé 347 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12:00 hod. do 13:00 hod. podľa harmonogramu!!!

 Publikoval o 9:03
feb 262021
 

27. februára 2021 /sobota/ testujeme v Obci Veselé v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12:00 hod. do 13:00 hod. podľa harmonogramu /s.č./! Vážení občania, kto z Vás pociťuje príznaky ochorenia chrípky /bolesť hrdla, hlavy, tela, má nádchu, kašeľ/ dostavte sa na testovanie v čase o 15:30 hod. – budeme testovať podľa potreby! Zabráňme prenosu ochorenia, dodržujme nariadenia, správajme sa zodpovedne! Ďakujem!!!

 Publikoval o 19:21