admin

feb 212018
 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 19.03.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.:

VESELÉ č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/ TS, 131, 131/VS, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 1 92, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 289, 289/VE, 290, 291, 292, 293, 293/O P, 294, 294/VE, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304/VE, 305, 305/VE, 307, 307/ OP, 309, 309/VE, 310, 311, 313, 313/VE, 314, 315, 316, 317, 318/D2, 319, 320, 342, 343, 345, 351 , 352, 353, 356, 358, 362, 363, 366, 367, 370, 372, 373, 374, 375, 380, 382, 386, 388, 395, 398, 399 , 401, 401/OP, 401/VE, 403, 404, 410, 420, 422, 423, 423/ZA, 425, 428, 428/VE, 441, 448, 454, 46 4, 475, 483

ŤAPKOVÉ č. 139 , 139/VE, 182, 341, 355

 Publikoval o 21:35
jan 162018
 

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12.02.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:15 hod. do 10:30 hod.:

VESELÉ č. 440
ŤAPKOVÉ č. 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178/VE, 179, 180, 180/VE, 181, 361, 371,
387, 421, 444, 481

 


 

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.02.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:00 hod. do 14:45 hod.:

VESELÉ č.
100, 101, 102, 103, 103/PR, 104, 106, 106/OP, 107, 108, 109, 109/OP, 110, 111, 113/ZA, 206, 207,
208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237,
240, 241, 242, 243, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 288,
321, 321/VE, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 336, 337, 338, 338/VE, 339, 340, 348, 349, 350, 3
54, 359, 36, 364, 365, 37, 376, 378, 379, 383, 384, 385, 389, 39, 393, 396, 397, 40, 402, 407, 407/V
E, 418, 42, 427, 43, 438, 439, 44, 445, 446, 45, 46, 468, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56/VE, 5
8, 59, 60, 61, 65, 65/TS, 65/VE, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 84/OP, 85,
86, 86/OP, 86/VE, 87, 87/VE, 88, 89, 90, 90/BL, 91, 94, 96, 97, 98, 99

 


 

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 15.02.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:15 hod. do 10:30 hod.:

VESELÉ č.
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/
TS, 131, 131/VS, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 1
92, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 289, 289/VE, 290, 291, 292, 293, 293/O
P, 294, 294/VE, 295, 296, 297, 297/VE, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304/VE, 305, 305/VE, 3
07, 307/OP, 309, 309/VE, 310, 311, 313, 313/VE, 314, 315, 316, 317, 318/D2, 319, 320, 342, 343,
345, 351, 352, 353, 356, 358, 362, 363, 366, 367, 370, 372, 373, 374, 375, 380, 382, 386, 388, 395,
398, 399, 401, 401/OP, 401/VE, 403, 404, 410, 420, 422, 423, 423/ZA, 425, 428, 428/VE, 441, 448,
454, 464, 475
ŤAPKOVÉ č. 139 , 139/VE, 182, 341, 355

V čase od 12:00 hod. do 14:45 hod.:

VESELÉ č.
1, 277, 277/TS, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
, 344, 357, 360, 369, 381, 391, 392, 394, 400, 400/VE, 405, 406, 408, 408/VE, 437, 479/-
 

 Publikoval o 15:51