jan 202021
 

„Zachráňme spolu životy“

Testovanie na COVID-19 antigénovými testami

Obec Veselé zriadila jedno Dočasné odberové miesto /DOM/ v Kultúrnom dome Veselé 347, 92208 Veselé na skríningové testovanie občanov vo veku od 15 do 65 rokov antigénovými testami s dátumom a časom testovania: 23.01.2021 /sobota/ od 8:00 – 20:00 hod. a 24.01.2021 /nedeľa/ od 8:00 – 18:00 hod. V obidva dni v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka na obed. K testovaniu je potrebný doklad totožnosti a u detí preukaz poistenca. Testovať budeme podľa časového harmonogramu, ktorý žiadame dodržiavať. Občania s trvalým pobytom v inej obci prídu na testovanie v nedeľu 24.01.2021 v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. Posledný odber bude v sobotu o 19:30 hod a v nedeľu o 17:30 hod.

Harmonogram obce Veselé „Zachráňme spolu životy“!

 Publikoval o 10:55