aug 202020
 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 Publikoval o 22:09
aug 102020
 

Mikroregión nad Holeškou pozýva všetkých začínajúcich, pokročilých i profesionálnych
cyklistov, ktorí si chcú vychutnať krásy nášho regiónu na dvoch kolesách, na podujatie Cyklo
Holeška tour 2020, ktoré sa uskutoční 01. septembra, s registráciou na mieste od 08:30 na
futbalovom ihrisku Šterusy.

V termíne do 24. augusta je možnosť online registrácie pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť k
štartovnému aj pamätné tričko alebo šiltovku, na webovej stránke www.holeska.sk.

Samozrejme ráno v deň konania Cyklo Holeška tour bude k dispozícii autobus na zvezenie
účastníkov aj s bicyklami. Presný časový rozpis a trasu autobusu zverejníme na webovej
stránke www.holeska.sk, na facebookovom (čítaj: fejsbúkovom) profile Mikroregiónu nad
Holeškou a na úradných tabuliach, kde sa môžete dozvedieť aj ďalšie informácie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 Publikoval o 9:52