jún 012017
 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 21.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.: VESELÉ č.1, 12, 15, 15/VE, 16, 16/VE, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 263, 264, 265, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 277/TS, 278, 279, 28, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 28
8/TS, 3, 3/VE, 30, 31, 32, 329, 33, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 34, 344, 35, 357, 360, 369, 381, 39
0, 391, 392, 394, 400, 400/VE, 405, 406, 408, 437, 479/-, 5, 6, 8

 Publikoval o 8:11
mar 292017
 

Harmonogram vývozu kontajnerov na odpad
Jar 2017 – Veselé

 

29.03. – chodník /Chnápkoví/
– Materská škola Veselé
– pozemok /Košecký/

 

31.03. – gaštany
– transformátor – Dielce
– Ťapkové – zvonica

 

03.04. – výhon Ťapkové
– cintorín Ťapkové
– Zámojská /stred/

 

05.04. – hl.cesta – bytovka
– zastávka Veselé
– Športová ulica

Veselé 27.03.2017
Upozornenie!!!

Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí triedený odpad: sklo, papier, plasty, kov, kompozitné obaly – na tieto druhy odpadov máme vývozné kalendáre Mariusa Pedersena.

Nepatrí tam drobný stavebný odpad, ktorý máme možnosť ukladať do kontajnera na to určeného a umiestneného za cintorínom vo Veselom. Podľa zákona o dpadoch je potrebné sa ohlásiť na obecnom úrade a následne uložiť DSO do kontajnera.

Opilované konáre ukladáme na plochu za areálom SPD Veselé. Žiadame občanov o uloženie len tohto druhu odpadu /nie plasty, kovy/.

Elektroodpad a pneumatiky nepatria do kontajnerov – za tie zodpovedá občan a necháva ich pri výmene alebo ak ich má doma odváža ich do pneuservisov a elektroodpad má možnosť občan odovzdať na jar a jeseň v rámci termínu zberu elektroodpadu poriadaného obcou.

 Publikoval o 14:10