mar 292017
 

Harmonogram vývozu kontajnerov na odpad
Jar 2017 – Veselé

 

29.03. – chodník /Chnápkoví/
– Materská škola Veselé
– pozemok /Košecký/

 

31.03. – gaštany
– transformátor – Dielce
– Ťapkové – zvonica

 

03.04. – výhon Ťapkové
– cintorín Ťapkové
– Zámojská /stred/

 

05.04. – hl.cesta – bytovka
– zastávka Veselé
– Športová ulica

Veselé 27.03.2017
Upozornenie!!!

Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí triedený odpad: sklo, papier, plasty, kov, kompozitné obaly – na tieto druhy odpadov máme vývozné kalendáre Mariusa Pedersena.

Nepatrí tam drobný stavebný odpad, ktorý máme možnosť ukladať do kontajnera na to určeného a umiestneného za cintorínom vo Veselom. Podľa zákona o dpadoch je potrebné sa ohlásiť na obecnom úrade a následne uložiť DSO do kontajnera.

Opilované konáre ukladáme na plochu za areálom SPD Veselé. Žiadame občanov o uloženie len tohto druhu odpadu /nie plasty, kovy/.

Elektroodpad a pneumatiky nepatria do kontajnerov – za tie zodpovedá občan a necháva ich pri výmene alebo ak ich má doma odváža ich do pneuservisov a elektroodpad má možnosť občan odovzdať na jar a jeseň v rámci termínu zberu elektroodpadu poriadaného obcou.

 Publikoval o 14:10
feb 032017
 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08.03.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 07:30 hod. do 11:30 hod.:

VESELÉ č. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 329, 330, 344, 357, 360, 369, 381, 406

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

VESELÉ č. 289, 290, 291, 292, 293, 294, 294/VE, 295, 296, 297, 297/VE, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 3 04/VE, 305, 305/VE, 307, 309, 309/VE, 310, 311, 313, 313/VE, 314, 315, 316, 342, 345, 353, 362, 382, 386, 399, 401, 401/OP, 401/VE, 420, 422, 423, 423/ZA, 428, 428/VE, 441, 454, 464

ŤAPKOVÉ č. 182 , 312, 355

Ďakujeme za spoluprácu. Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

 Publikoval o 7:49
feb 032017
 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.03.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.:

VESELÉ č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/TS, 131, 131/VS, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 289, 289/VE, 290, 291, 292, 293, 294, 294/VE, 295, 296, 297, 297/VE, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304/VE, 305, 305/VE, 307, 307/OP, 309, 309/VE, 310, 311, 313, 313/VE, 314, 315, 316, 317, 318/D2, 319, 320, 342, 343, 345, 351,352, 353, 356, 358, 362, 363, 366, 367, 370, 372, 373, 374, 375, 380, 382, 386, 388, 395, 398, 399,401, 401/OP, 401/VE, 403, 404, 410, 420, 422, 423, 423/ZA, 425, 428, 428/VE, 441, 448, 454, 464

ŤAPKOVÉ č. 139 , 139/VE, 182, 312, 341, 355

Ďakujeme za spoluprácu. Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

 Publikoval o 7:45