sep 172010
 

Dňa 4.9.2010 sa v obci Veselé konali oslavy 700.výročia prvej písomnej zmienky. Prinášame Vám článok a fotografie z tejto vydarenej akcie.

Dňa 4.9.2010 sa v obci Veselé konali oslavy 700.výročia prvej písomnej zmienky. Obec Veselé sa prvýkrát písomne spomínala v listine z 2.2.1310, ktorá bola napísaná v Trnave. Listina od ,správcu kráľovských továrnikov, Mateja nariaďuje Štefanovi, zvanému Lev, odložiť žalobu proti Vavrincovi z Veselého. – Tento úryvok si môžeme prečítať v brožúre od Milana Hromníka „Veselé – rodisko biskupa Moysesa.“Obloha ,ktorá bola posiata mrakmi už od rána, neveštila veľa radosti a spokojnosti, ale aj tak pripravený program prebiehal podľa plánu.

Oslavy sa začali o 10.00 hodine svätou omšou v kostole svätého Bartolomeja, ktorú celebroval otec biskup Štefan Vrablec spolu s pánom farárom Jaroslavom Hanzlíkom a pánom farárom Jozefom Hužovičom, ktorý pôsobil v našej obci od roku 2002 – 2007.

Otec biskup vo svojom príhovore poďakoval za pozvanie a pripomenul nám, aký veľký národovec pochádza z našej obce. Počas sv. omše nás okrem organistu Júliusa Bernáta sprevádzala aj dychová hudba Veselanka a pieseň Ave Mária nám zaspievala pani Hlbocká z Piešťan. Počas svätej omše boli posvätené aj symboly obce – zástava, pečať a erb obce, ktoré spolu so starostom Štefanom Kosecom priniesli do chrámu pani Viera Šipková a Jozef Šajtlava. Na svätej omši sa zúčastnili pozvaní hostia, poslanci Obecného úradu a ostatní občania.

Dážď neustával a tak oficiálna časť pokračovala v kostole. Moderátorkou tejto časti osláv, bola riaditeľka ZŠ Štefana Moysesa Mgr. Alena Jankechová. Hymnickú pieseň zaspieval ženský zbor Jednoty dôchodcov z Rakovíc. Úvodnú báseň predniesla Mgr. Renáta Valová, ktorá je učiteľkou v miestnej ZŠ. Potom nás pani Mgr. Galová previedla prierezom histórie našej obce Veselé, kde spomenula najvýznamnejšie udalosti. Aj starosta obce Veselé sa prihovoril svojim občanom. Moderátorka p. Jankechová udelila slovo aj podnikateľovi p. Vargovi, ktorý do našej obce dochádza za prácou. Svoje dojmy nám porozprával akademický maliar Viliam Hornáček, ktorý svoje detstvo prežil v našej obci a je čestným občanom. A nakoniec zazneli tóny niekoľkých piesní v podaní speváckeho zboru z Rakovíc. Pozvaní hostia sa po ukončení oficiálnej časti zúčastnili na slávnostnom obede v sále SPD.

Program pokračoval v športovom areáli Obecného futbalového klubu. Najskôr nám veselo hrala dychová hudba Veselanka, aj napriek smutnému a upršanému počasiu. Tóny veselej Veselanky asi pošteklili mraky a tie sa nakoniec rozpŕchli, a aj kostrbaté slniečko sa pozrelo na nás. Žiaci futbalového klubu zasa ukázali svoju rýchlosť a vytrvalosť v nohách na ihrisku, kde hrali zápas zo žiakmi obce Šterusy. Aj deti zo ZŠ Štefana Moysesa, ktoré utvorili folklórny súbor Veselanček, predviedli, aké ľahké nohy majú a čo všetko nimi dokážu zatancovať pod vedením pani učiteľky Piscovej. Ba dokonca nás navštívili aj „známe klebetnice“ Celestína, Etelka a Štefka v podaní Nikolky Kukučovej, Veroniky Zelinkovej a Alžbetky Verčíkovej, ktoré divákov rozveselili „veselskou írečitou slovenčinou“. Pozvanie prijali aj „ Vrbovskí víťazi“ , ktorí predviedli, aké dôležité sú staré vodovodné potrubia v živote hudobníka. Presvedčili nás o tom, že aj nepotrebné vodovodné potrubie a staré vysávače sú potrebné a využiteľné v populárnej hudbe. A skupina LUX prispela tiež svojou troškou a zahrala do tanca všetkým, ktorí nelenili a s radosťou si rozhýbali svoje kosti.

Miestne Poľovnícke združenie Dolinka, pripravilo pre svojich priaznivcov prehliadku trofejí a chutný guláš z diviny. Každý, kto mal záujem, mohol ochutnať aj guláš a iné občerstvenie od futbalistov. Svoj stánok s občerstvením mal otvorený aj pán Glasnák. Zisk z občerstvenia sa použije na modernizáciu detského ihriska, ktoré plánuje Obecný úrad rozbehnúť .

Treba sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne alebo aj iným spôsobom. Ale aj všetkým občanom, ktorí prispeli k údržbe okolia Rodného domu Štefana Moysesa , športového ihriska či iným spôsobom, aby oslavy prebiehali podľa plánu. Ďakujeme všetkým.

Nakoniec chcem spomenúť už iba jednu „maličkosť“, ktorá veľmi bila do očí. „Veselanci“, občania Veselého, kde ste boli, keď sme slávili takýto významný deň? Pretože keby sme spočítali všetkých našich občanov, ktorí sa zúčastnili na svätej omši, tak by nám možno stačilo zopár rúk. Veď pracovať sa nedalo ani v záhrade, ani na poli, ani okolo domu, pretože pršalo a predsa ste neprišli. Aká akcia by musela byť, aby ste boli ochotní sa na nej zúčastniť? Treba sa nad tým zamyslieť, pretože keby nebolo hostí, bol by prázdny kostol či športový areál. Veru by bol otec biskup prekvapený z takej účasti na svätej omši. A to sa netýka iba tejto akcie. Veľakrát sa potvrdilo, že sme ochotní ísť niekam inam na nejakú akciu, len nie doma vo Veselom. Je len na nás , aby sme to zmenili. Iba na nás.

 

>>> Fotogaléria <<<

 Publikoval o 13:12