Poľovnícke združenie Dolinka

 
V našej obci veľmi dobre pracuje poľovnícke združenie Dolinka. Každoročne poriadajú strelecké súťaže na asfaltové holuby, Súťaže sa poriadajú v športovom areáli, kde členovia PZ vybudovali vlastnú strelnicu na vysokej úrovni, ktorú aj udržujú.
Pri reprezentácii obce sú vzorom pre ostatné dobrovoľné organizácie čo sa týka disciplíny a poriadku. Do ich akcií býva vždy zapojená väčšia časť členskej základne. Zodpovedne pristupujú k svojim úlohám aj v rámci stráženia a kŕmenia zveri vo svojom poľovnom revíri. Nie je zanedbateľná ich práca aj na ochrane životného prostredia v našom katastri.
 
 Publikoval o 21:03