Farský úrad

 

Podľa súpisu farností Ostrihomskej arcidiecézy z roku 1733 bola v obci veľmi skromná fara, postavená z príjimov kostola a kňaza.
Farský úrad
Dnešná fara je dvojpodlažná pozdĺžna budova s priechodom zaklenutým pruskými klenbami. Baroková stavba prízemia s klasicistickou fasádou bola postavená v 18. storočí. Po dvoch požiaroch realizovala sa nadstavba poschodia a empírová fasáda v prvej polovici 19. storočia. Priestory na prízemí majú valné klenby s lunetami (polmesiacového tvaru), na poschodí sú rovné stropy. Fara prešla viacerými opravami, naposledy po prechode frontu vroku 1945 a v roku 1990. Dvojpodlažná budova fary s dvanástimi miestnosťami má reprezentatívny vzhľad.
Pamätná tabuľa
Pri vstupe do záhrady stoja barokové kamenné sochy svätého Floriána a svätého Vendelína z 18. storočia. Ozdobou fary sú aj barokové sochy z 18. storočia (Pieta, Svätec) a drevená ľudová soška Piety z 19. storočia.
Zoznam farárov a administrátorov

1579 Ján 1804 1835 Ján Chovanček
1677 Ján Baláši 1835 1843 Juraj Stankovič
1677 1678 Martin Hájek 1843 1848 Juraj Holček
1678 1690 Ján Kelekovič 1848 1888 Imrich Konečný
1690 1691 Andrej Nagy 1888 1897 Evarist Čajkovský
1691 1693 Štefan Horváth 1897 1913 Nikodém Štekláč
1693 1696 Juraj Savornovič 1913 1930 Celestín Kubica
1696 1702 Matej Pavlíkovič 1931 1933 Dr. Jozef Ščepko
1702 1707 Andrej Dobšovič 1933 1935 Ján Ďaďa
1707 1722 Martin Borecký 1935 1939 Ján Diermek
1722 1750 Jozef Gašparovič 1939 1940 Štefan Blaškovič
1750 1764 Ambróz Karas 1940 1956 Imrich Kosec
1764 1769 Jakub Kroner 1956 1988 Ján Sprušanský
1769 1770 Andrej Krušlič 1988 1991 Jozef Vlasák
1770 1770 František Ketzer 1991 2002 Eugen Daniš
1770 1792 Ambróz Karas 2002 2007 Mgr.Jozef Hužovič
1792 1804 Šimon Ševčík 2007 2012 Mgr.Jaroslav Hanzlík
2012 2015 Mgr. Karol Schönwiesner
2015 Peter Kuljaček
 Publikoval o 16:54