Sochy

 

Mariánsky stĺp stojí na námestí pri kostole. Je to rorokové dielo z roku 1763. Na štvorcovom kamennom podstavci je valcovitý stĺp zakončený rímsou. Na zemeguli stojí socha Madony s korunou na hlave. Madona v pravej ruke drží dieťa, v ľavej ruke kríž. Pod rímsou sú do kameňa vtesané hlavy anjelov.

Socha sv. Jána Nepomuckého stojí na pravej strane steny kostola zvonka. Pôvodne zrejme stála pri ceste a ku kostolu bola prenesená po jeho prestavbe. Je to barokové dielo z 18. storočia. Svätec je znázornený netradične: sedí na širokom kamennom podstavci, ľavú ruku má položenú na srdci a pravú na birete s knihou.

Socha sv. Jána Nepomuckého v železnej ohrádke stojí na vysokom podstavci z pieskovca pri ceste v bývalej obci Ťapkové. Dal ju postaviť Ján Višňovský roku 1808. Svätec je znázornený tradične: stojí, v ľavej ruke drží kríž a v pravej biret.

Socha sv. Vendelína stojí pri športovom areáli v tôni štyroch líp. Patron pastierov a ochranca zvierat i poľnej úrody je znázornený s ovcou a kravou. Na pieskovcovom podstavci má vročenie 1922 a prosbu SV. VENDELÍN OZN (oroduj za nás).

Socha sv. Rócha z pieskovca sa nachádza na starej ceste vedúcej do Lopašova. Bola postavená na poďakovanie.

 Publikoval o 16:56