Kríže

 

Malý náhrobný kamenný kríž s letopočtom 1692 je na ľavom múre kostola. Uprostred letopočtu má písmená IHS.
Kamenný kríž na vonkajšej strane svätine kostola nesie maľované telo Pána Ježiša. V rámečku má iniciálky S.M. Pod nimi je venovací nápis SALVATORI. S V O. OLIM. EREXAT. PATER LVCE. DONAT. NATVS XENII. INSTAR. V nápise je chronogram – letopočet vyjadrený veľkými písmenami, ktoré sú zároveň rímskymi číslicami (MDCLLLXXVVVVIIII = 1794). Kríž dal postaviť Juraj Mojžiš.

Železný kríž s telom Krista Pána z oceľoliatiny sa nachádza pri hlavnom vchode do kostola. Pôvodne tu bol drevený misijný kríž s vročením 1947,1949.

Kamenný kríž s kamenným telom Pána Ježiša sa nachádza v ľavom rohu veselského cintorína. Má vročenie 1767. Ohradený je štyrmi stĺpmi, prepojenými reťazou.

Kamenný kríž z roku 1906 sa nachádza pri vstupe do cintorína po pravej strane.

Kovový kríž na pieskovcovom podstavci stojí na ťapkovskom cintoríne. Telo Pána Ježiša je z kovu, pod ním je plastika Márie.

Kamenný kríž so železným korpusompred domom rodiny Michálikovej bol kedysi hraničným krížom medzi obcami Ťapkové a Veselé. Je v ohrádke z kovového pletiva. V roku 1822 stál na jeho mieste drevený kríž, ktorý dal postaviť Peter Šichmák.

 Publikoval o 16:56