Zvonica

 

Na pokraji horného konca bývalej obce Ťapkové je drevená zvonica s drevenou strieškou. Nesie malý zvon vyrobený v Bratislave roku 1821, Zvon je zasvätený svätému Jozefovi.

 Publikoval o 16:57