Veselé - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zámer na výstavbu Veterného parku Drahovce - informácia!

Veterný park Drahovce

AKTUALIZÁCIA 19.4.2023 + video Veterný park Drahovce v ranných správach rtvs

Veterný park Drahovce

AKTUALIZÁCIA 19. 4. 2023

Odpoveď Ministerstva životného prostredia SR na žiadosť obce Veselé o priznanie postavenia dotknutej obce (667.31 kB)

Verejnosť môže nahliadnuť do Zámeru... robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady robiť kópie, prípadne zasielať pripomienky v čase úradných hodín obce Veselé.

 

- Veterný park Drahovce v ranných správach rtvs, minúta 18,20   https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/393965#1352

 

AKTUALIZÁCIA

Zámer na výstavbu Veterného parku Drahovce - informácia!
2023-03-27/exp.:2023-04-30/dátum konania:2023-03-08
!!! V piatok 24. 03. 2023 bolo Obcami Veselé, Dubovany, Rakovice a Veľké Kostoľany zaslané Stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti “Veterný park Drahovce“ na Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava v rámci stanovenej lehoty. Obce žiadajú o prijatie za účastníkov konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov Navrhovanej činnosti na ŽP a boli označené za dotknuté obce Navrhovanou činnosťou!!!

Viera Šipková, starostka obce Veselé, 0905485358!!!

 

 

Vážení občania, obec Veselé bola dnes 08.03.2023 informovaná obcou Drahovce, že dňa 07.03.2023 obdržala zámer na výstavbu “Veterného parku Drahovce“. Vzhľadom na to, že predmetná stavba sa má realizovať v blízkosti obce Veselé, informujeme Vás, že v priebehu 21 pracovných dní je možné do zámeru nahliadnuť na Obecnom úrade Drahovce. Na základe žiadosti občanov dotknutých obcí bola vytvorená petícia proti výstavbe “Veterného parku Drahovce“. Z dôvodu, že obce Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany, Rakovice nie sú v Zámere o výstavbe uvedené ako dotknuté obce a tieto obce neboli informované spoločne s obcou Drahovce, vypracovávame spoločne s odborníkmi v danej problematike stanovisko, z ktorého znením Vás budeme informovať. Toto stanovisko bude zaslané na Ministerstvo životného prostredia SR! 

Petícia → https://www.peticie.com/vyzva_veterny_park_drahovce

Článok → https://www.teraz.sk/ekonomika/pri-drahovciach-by-mal-vyrast-veterny/698335-clanok.html

Oznámenie obce Drahovce (196.48 kB)

Prílohy

Oznámenie obce Drahovce.docx

Oznámenie obce Drahovce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 196,48 kB

odpoved_Vesele_FINAL.pdf

odpoved_Vesele_FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 667,31 kB
Dátum vloženia: 8. 3. 2023 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 4. 2023 14:34
Autor: Správca Webu