Menu
Obec Veselé
ObecVeselé

Vitajte na stránke obce Veselé

rozšírené vyhľadávanie

Odpadové hospodárstvo

                     Marius Pedersen

                       Obec Veselé v spolupráci s a.s. Marius Pedersen                                                                                                                                                

 

V Piešťanoch, 06.03.2023

                                                                                                                  Veselé, 06.03.2023

 

VEC: oznámenie o zmene spôsobu zberu triedených zložiek od 01.04.2023

 

           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov nasledovné:

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa, t.j. obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v komplexnej bytovej výstavbe (KBV) považuje stanovisko kontajnerov na komunálny odpad.

 

V praxi to bude od 01.04.2023 znamenať nasledovné:

Obyvatelia v rodinných domoch - zber triedených zložiek bude realizovaný zberovou spoločnosťou spred ich nehnuteľností nasledovne:

  • Papier – na zber budú používané 240 l nádoby ako doteraz.
  • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) –  sa budú zbierať spolu a na zber budú používané 120 l vrecia. Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov)

Obyvatelia v bytových domoch budú zbierať papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) do 1100 l kontajnerov nasledovne:

  • Papier – na zber budú používané 1100 l  kontajnery ako doteraz
  • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) – sa budú zbierať spolu. Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“. Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov)

Zber skla bude zabezpečovaný bez zmeny, z 1100 l kontajnerov rozmiestnených v obciach.

Ukážka nálepky na spoločný trojzber

  •  spoločnosť používa na zber odpadov moderné vozidlá s nadstavbou linearpress alebo rotopress vybavené vysoko účinným lisovacím mechanizmom na stláčanie odpadu, čo umožňuje odviezť až do 10 ton odpadu.

            V roku 2015 sme spustili do prevádzky optickú triediacu linku v Hlohovci-Šulekove, ktorá je jedným z najmodernejších zariadení na triedenie plastov na Slovensku. Vďaka modernej technológii je možné  spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje priemerne 15 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú vyseparované nadrozmerné predmety, následne magnetický separátor oddelí kovové časti, balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu.

             Za optickú linku sme v roku 2015 získali ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

 

S pozdravom

 

Marius Pedersen, a.s.  a Obec Veselé

 

 

envipak

Vážení občania,

odo dňa  01. 04.2023 prichádza k zmene zberu PLASTOV, KOVOV a TETRAPAKOV. Tieto v domácnostiach vytriedené komodity budeme od tohto dátumu ukladať do žltého plastového vreca, ktoré v čo najkratšom čase nahradí žltá plastová 240 l nádoba. Z tohto dôvodu na zberných hniezdach po obci nenájdete 1100 l nádoby na tetrapaky a kovy.  1100 l nádoby na trojzber  zostávajú  v Materskej škole, v bytových domoch, kultúrnom dome, obecnom športovom klube. 

Vývozné kalendáre pre aktuálne obdobie:

Sklo - 2023

Sklo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 323,5 kB
Vložené: 20. 3. 2023

Plasty, kovy, tetrapaky - 2023

Plasty,kovy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 218 kB
Vložené: 22. 3. 2023

Papier - 2023

Papier.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 157,5 kB
Vložené: 20. 3. 2023

Vývoz BIO nádob - 2023

Vývoz BIO 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,49 kB
Vložené: 28. 2. 2023

Vývoz komunálneho odpadu - 2023

Vývoz KO na rok 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,89 kB
Vložené: 23. 1. 2023

Odvoz žumpových vôd - kontakty

Odvoz žumpových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,26 kB
Vložené: 27. 10. 2022

Zberné miesto

Zberné miesto

Zberné miesto.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,33 kB
Vložené: 12. 5. 2023

Propagačné materiály k separovanému zberu odpadov:

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Vložené: 27. 3. 2023

Prečo triediť a recyklovať sklo?

Prečo-triediť-a-recyklovať-sklo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,83 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Prečo triediť a recyklovať plasty?

Prečo-triediť-a-recyklovať-plasty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,87 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Prečo triediť a recyklovať papier?

Prečo-triediť-a-recyklovať-papier.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,72 kB
Vložené: 13. 11. 2021

PET fľaše nie sú odpadom

PET-fľaše-nie-sú-odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,03 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad

Nebezpečné-odpady-nepatria-do-nádoby-na-komunálny-odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,24 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Plán odpadového hospodárstva

Plán odpadového hospodárstva

plan_odpadoveho_hospodarstva_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB
Vložené: 13. 11. 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,3 MB
Vložené: 11. 9. 2023

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,95 kB
Vložené: 11. 9. 2023

Združenia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu