Menu
Obec Veselé
ObecVeselé

Vitajte na stránke obce Veselé

rozšírené vyhľadávanie

Odpadové hospodárstvo

                     Marius Pedersen

                       Obec Veselé v spolupráci s a.s. Marius Pedersen                                                                                                                                                

 

V Piešťanoch, 06.03.2023

                                                                                                                  Veselé, 06.03.2023

 

VEC: oznámenie o zmene spôsobu zberu triedených zložiek od 01.04.2023

 

           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov nasledovné:

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa, t.j. obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v komplexnej bytovej výstavbe (KBV) považuje stanovisko kontajnerov na komunálny odpad.

 

V praxi to bude od 01.04.2023 znamenať nasledovné:

Obyvatelia v rodinných domoch - zber triedených zložiek bude realizovaný zberovou spoločnosťou spred ich nehnuteľností nasledovne:

  • Papier – na zber budú používané 240 l nádoby ako doteraz.
  • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) –  sa budú zbierať spolu a na zber budú používané 120 l vrecia. Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov)

Obyvatelia v bytových domoch budú zbierať papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) do 1100 l kontajnerov nasledovne:

  • Papier – na zber budú používané 1100 l  kontajnery ako doteraz
  • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) – sa budú zbierať spolu. Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“. Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov)

Zber skla bude zabezpečovaný bez zmeny, z 1100 l kontajnerov rozmiestnených v obciach.

Ukážka nálepky na spoločný trojzber

  •  spoločnosť používa na zber odpadov moderné vozidlá s nadstavbou linearpress alebo rotopress vybavené vysoko účinným lisovacím mechanizmom na stláčanie odpadu, čo umožňuje odviezť až do 10 ton odpadu.

            V roku 2015 sme spustili do prevádzky optickú triediacu linku v Hlohovci-Šulekove, ktorá je jedným z najmodernejších zariadení na triedenie plastov na Slovensku. Vďaka modernej technológii je možné  spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje priemerne 15 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú vyseparované nadrozmerné predmety, následne magnetický separátor oddelí kovové časti, balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu.

             Za optickú linku sme v roku 2015 získali ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

 

S pozdravom

 

Marius Pedersen, a.s.  a Obec Veselé

 

 

envipak

Vážení občania,

odo dňa  01. 04.2023 prichádza k zmene zberu PLASTOV, KOVOV a TETRAPAKOV. Tieto v domácnostiach vytriedené komodity budeme od tohto dátumu ukladať do žltého plastového vreca, ktoré v čo najkratšom čase nahradí žltá plastová 240 l nádoba. Z tohto dôvodu na zberných hniezdach po obci nenájdete 1100 l nádoby na tetrapaky a kovy.  1100 l nádoby na trojzber  zostávajú  v Materskej škole, v bytových domoch, kultúrnom dome, obecnom športovom klube. 

 

 

Vážený občania, dávam Vám do pozornosti leták. 

"Čo nepatrí do kanalizácie a čo nevhodný odpad spôsobuje?!"

Nevhodné správanie sa. Kanalizácia nie je odpadkový kôš, spôsobuje poškodenia celej kanalizačnej sústavy: čerpadiel, potrubí a tým zvýšené náklady na odstránenie závad a cenu za stočné!!!

Ďalšie upozornenie sa týka miesta zberu drevín na drvenie.

Žiadam Vás o dodržiavanie požiadaviek: neukladajte tam nábytok, paplóny, plasty, zelinu a pokosenú trávu v plastových vreciach, betóny, zeminu, dratený program z umývačiek a chladničiek, uhynuté zvieratá: sliepky, zajace, mačky... Tieto odpady majú svoje umiestnenie na zbernom mieste (miesto medzi cintorínom a SPD Veselé). Na zberných hniezdach po obci nám zostali nádoby na sklo, BRKO (kuchynský odpad), oblečenie. Žiadam, aby ste do týchto nádob dávali len čo tam patrí: obsah zaváranín patrí do kuchynského odpadu, poháre do skla a viečka do kovov alebo plastov!

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zodpovedne postavili k svojim odpadom a tým chránite životné prostredie, ale doplácate na nezodpovednosť ďalšej časti obyvateľov našej obce. Netriedenie a zvyšovanie množstva komunálneho odpadu bude spôsobovať zvyšovanie poplatku za ukladanie KO na skládku odpadu a miestneho poplatku za odpady! Zamestnanci obce nie sú povinní premiestňovať Váš odpad z toho nesprávneho miesta na to správne... stojí to čas, peniaze a námahu, ktorú by mohli využiť na iné činnosti!!!

Za pochopenie ďakujem,

s pozdravom Viera Šipková, starostka obce Veselé, 0905485358

Vývozné kalendáre pre aktuálne obdobie:

Kalendár zberu odpadov 2024

Odpady - kompletný kalendár vývozov 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581 kB
Vložené: 10. 1. 2024

Sklo - 1. polrok 2024

Sklo obce-úsek č.3.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 318 kB
Vložené: 5. 1. 2024

Plasty, kovy, tetrapaky - 1. polrok 2024

Plasty,kovy,VKM - úsek č.7.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 213 kB
Vložené: 5. 1. 2024

Papier - 1. polrok 2024

Papier obce - úsek č. 8.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153 kB
Vložené: 5. 1. 2024

Vývoz BIO nádob - 2024

Bio 2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,44 kB
Vložené: 5. 1. 2024

Vývoz komunálneho odpadu - 2024

Vývoz KO 2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,13 kB
Vložené: 9. 1. 2024

Odvoz žumpových vôd - kontakty

Odvoz žumpových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,26 kB
Vložené: 27. 10. 2022

Zberné miesto

Zberné miesto

Zberné miesto.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15 kB
Vložené: 13. 5. 2024

Propagačné materiály k separovanému zberu odpadov:

Čo nepatrí do kanalizácie?!

Čo nepatrí do kanalizácie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 283,75 kB
Vložené: 4. 10. 2023

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Vložené: 27. 3. 2023

Prečo triediť a recyklovať sklo?

Prečo-triediť-a-recyklovať-sklo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,83 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Prečo triediť a recyklovať plasty?

Prečo-triediť-a-recyklovať-plasty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,87 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Prečo triediť a recyklovať papier?

Prečo-triediť-a-recyklovať-papier.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,72 kB
Vložené: 13. 11. 2021

PET fľaše nie sú odpadom

PET-fľaše-nie-sú-odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,03 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad

Nebezpečné-odpady-nepatria-do-nádoby-na-komunálny-odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,24 kB
Vložené: 13. 11. 2021

Plán odpadového hospodárstva

Plán odpadového hospodárstva

plan_odpadoveho_hospodarstva_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB
Vložené: 13. 11. 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov rok 2023

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB
Vložené: 27. 3. 2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 27. 3. 2024

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,3 MB
Vložené: 11. 9. 2023

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,95 kB
Vložené: 11. 9. 2023

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
takmer jasno 25 °C 12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/13 °C
sobota 1. 6. silný dážď 18/11 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 19/10 °C

Združenia

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na