Menu
Obec Veselé
ObecVeselé

Vitajte na stránke obce Veselé

rozšírené vyhľadávanie

História školstva

Prvá škola v obci vznikla pri katolíckej fare, lebo školstvo v minulosti u nás malo len cirkevný charakter. Farské školy sa stavali pri kostoloch a prvými učiteľmi boli kňazi. Neskôr funkcia učiteľa prešla na organistov, ktorí dostávali plat v naturáliách, niekedy i v peniazoch.

Vyučovací proces sa spočiatku zameriaval predovšetkým na získanie náboženských vedomostí, ako aj na základy čítania, písania a počtových úkonov.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Veselom stála vo výhone pri mlyne. Už v 18. storočí mala riadneho učiteľa. Navštevovali ju žiaci z celej farnosti, teda z obcí Veselé, Ťapkové a Rakovice. V nej získal základné vzdelanie aj Štefan Moyses.

V škole sa vystriedalo viacero učiteľov a zostala veľmi zanedbaná. Od roku 1843 sa situácia v miestnej škole veľmi zlepšila. Národovec Juraj Holček rozšíril školu a za vlastné peniaze ju zariadil lavicami pre sto žiakov. Spolu z učiteľom Jozefom Stanekom zaviedli povinnú školskú dochádzku. Vyučovanie v škole trvalo osem mesiacov v roku. Barón Medňanský podporoval povinnú školskú dochádzku, chudobným žiakom daroval odev i knihy a poskytoval im stravu.

V roku 1857 zriadili vo Veselom druhú triedu. Lenže pri veľkom obecnom požiari v roku 1862 škola vyhorela. Potom sa vyučovalo v kaštieli, kde býval aj učiteľ. Podľa plánu Jána Škubliča v roku 1863 postavili v obci novú priestrannejšiu školu s dvoma triedami za 6 tisíc zlatých. V školskej budove bol aj byt organistu s dvoma izbami, kuchyňou, komorou a s príslušenstvom.

Koncom 19. storočia počet školopovinných detí vzrástol na toľko, že v roku 1898 v škole otvorili aj tretiu triedu. V časoch silnej maďarizácie sa v škole vyučovalo aj po maďarsky. Pri neustálom náraste žiakov školská budova vo Veselom nestačila pojať všetkých, a tak sa v Rakovice v roku 1908 osamostatnili vybudovaním vlastnej školy.

Roku 1945 cirkevnú školu v obci znárodnili. Škola bola šesťtriedna. Vyučovalo sa na smeny v troch učebniach, z ktorých bola jedna v budove bývalého notárskeho úradu. V rokoch 1948-1949 budova školy, ktorá mala ešte stropy z drevených trámov, prešla opravou.

V päťdesiatych rokoch sa vo Veselom zriadila osemročná stredná škola. Učebne boli rozmiestnené na niekoľkých miestach: na bývalom majeri, v Škubličovej vile i v starom dome pri nej. Žiaci prvého stupňa mali striedavé vyučovanie v starej škole. Škola v roku 1959 mala 10 tried a 12 učiteľov. Osemročná stredná škola bola vo Veselom do 30. augusta 1960.

Po zriadení základnej školy v novopostavenej budove v Rakoviciach ostal prvý stupeň vo Veselom. Vtedy v piatich ročníkoch bolo 129 žiakov. Pri zníženom počte žiakov dva ročníky boli spojené do jednej triedy. V škole sa vyučovalo striedavo dopoludnia i odpoludnia.

Združenia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu